USA Travel Visa

Turvalised ESTA menetlusteenused


 • ESTA uuendamise teenus
 • Kinnitus e-posti teel
 • Kontrolli taotluse staatust
 • Teie taotluse põhjalik läbivaatamine
 • Tasuta vigade parandus
 • Turvaline veebileht
 • Läbivaatamise/uuendamise teenus
 • Juhend sissesõidukeelu puhuks
 • Transiitviisa teave
 • Turistiviisa teave
 • Äriviisa teave
 • US-VISIT programmi juhend
 • 24/7 klienditugi

Viisavabadusprogrammi raames reisivatel reisijatel tuleb enne mere- või õhuteed pidi Ameerika Ühendriikidesse sisenemist olla heaks kiidetud reisiluba (ESTA).

 

Privaatsuseeskirjad

USAtravelvisa.net (“meie veebileht” või “käesolev veebileht”) on kohustunud kaitsma teie isikliku teabe privaatsust. Osana sellest kohustusest selgitame me käesolevates tegevuspõhimõtetes meie privaatsuspraktikaid, sealhulgas seda, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja kuidas te saate oma isikuandmete ja isikustamata andmete kogumist ja kasutamist mõjutada. Teatud isikustamata andmeid kogutakse automaatselt kõigilt meie veeblehte külastavatelt isikutelt samas, kui isikuandmeid edastate meile vaid teie ise, juhul kui otsustate meiega ühendust võtta. Soovitame teil tutvuda kõigi siinkirjeldatud privaatsuseeskirjadega.

Meie veebilehte külastades nõutute te käesolevas Rahvusvahelistes privaatsuseeskirjades kirjeldatud praktikatega. Juhul, kui te käesoleva eeskirja tingimustega ei nõustu, palun ärge kasutage meie veebilehte.

Käesoleva eeskirja või meie privaatsuspraktikate kohta käivate küsimuste korral võite te saata meile e-kirja aadressile info@usatravelvisa.net.

Isikustamata andmed

Me kogume ja säilitame automaatselt domeeni nime, mille kaudu te võrku sisenete (.com, .edu jne), meie veebilehe külastamise kuupäeva ja kellaaega ning veebilehe internetiaadressi (nagu näiteks otsingumootor või suunav leht), mille kaudu te meie veebilehele jõudsite. Kasutame nimetatud meie poolt kogutud teavet selleks, et pidada arvet meie veebilehe erinevate lehtede külastajate üle ning muuta meie sait teiesugustele külastajatele veelgi kasulikumaks. Näited isikustamata andmetest on seotud sellega, millist brauserit te kasutate, mis riigist te meie veebilehele sisse logite ja milliseid meie domeeni lehti te külastate. Nimetatud teabe põhjal pole teid, külastajat, võimalik identifitseerida. Sellist teavet kogutakse küpsiste abil ning seda kasutatakse vaid statistika ja meie veebilehe parendamise eesmärkidel.

Isikuandmed

Isikuandmete edastamine meie veebilehe kaudu on vabatahtlik, kuid seda tehes, annate te loa teabe kasutamiseks ettenähtud eesmärgil. Kui te otsustate anda meile meie veebilehel oma IAd, näiteks meile e-kirja saates, kasutame me nimetatud andmeid teile teie poolt palutud teabe edastamiseks või teie sõnumile vastamiseks. Teie poolt edastatavad andmed sõltuvad sellest, mida te meie saiti külastades soovite teha.

Juhul, kui te saadate meile e-kirja või helistate meile

Võite otsustada anda meile isikuandmeid e-kirja teel kommentaari või küsimust saates või telefonikõne ajal. Kasutame seda teavet meie teenuste täiustamiseks või teie palvele vastamiseks. Välja arvatud volitatud õiguskaitseorganite juurdluste korral, ei jaga me teie e-posti aadressi kõrvaliste asutustega.

Teabekaitse ja –jagamine

We take the security of your personal information very seriously, and have implemented policies and procedures designed to safeguard it. We use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. Unfortunately, no data transmission over the Internet or data storage system can be guaranteed to be 100% secure. Our website does not participate in any third party affiliate memberships. Your information will never be rented, sold or disclosed to any person or company for any reasons except by court order.

Jälgimise ja kohandamise eesmärgil kogutud teave (küpsised)

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait teie arvutisse siirdab selleks, et teie ühenduse ajal teatud teie seansi kohta käivat teavet meeles pidada. Teie arvuti jagab küpsise teavet ainult küpsise arvutisse siirdanud veebisaidiga ning seda ei jagata ühegi teise veebilehega. On olemas kahte tüüpi küpsiseid:

 • Seanss: Seansiküpsised eksisteerivad vaid senikaua kui teie veebibrauser on avatud. Küpsis kustutatakse, kui te oma brauseri sulgete. Veebilehed võivad seansiküpsiseid kasutada tehnilistel eesmärkidel, näiteks selleks, et hõlbustada veebilehel navigeerimist või võimaldada teil kohandada saidi kasutamise eelistusi.
 • Püsiv: Püsiküpsised salvestatakse kasutaja kõvakettale selleks, et määrata, millised kasutajad on veebilehel esimest korda ja millised neist kasutavad lehte korduvalt. Kui te ei soovi, et teie arvutisse salvestatakse seansi- või püsiküpsiseid, saate te küpsised oma brauseris keelustada. Te pääsete sellegipoolest ligi meie kodulehel olevale teabele ja ressursile. Küpsiste keelustamine võib mõjutada veebisaidi funktsioone. Pidage meeles, et kui te keelustate oma brauseris küpsised, mõjutab see ka seda, kuidas teised teie poolt külastatavad veebisaidid küpsiseid kasutavad.

Oma teabe eemaldamine/kustutamine

 • Külastajad, kes meie veebisaiti vaid sirvivad, saavad oma arvutisse siiratud küpsise eemaldada küpsiste kustutamisega oma brauserist. Sõltuvalt sellest, millist brauserit te kasutate (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera jne), on küpsiste kustutamise protseduur erinev, kuid üldiselt samu põhimõtteid järgiv. Konkreetsete küpsiste kustutamise juhiste saamiseks, klõpsake palun järgnevale lingile link (väline veebileht).
 • Nende külastajate e-posti aadress ja e-kirja sisu, kes on saatnud meile küsimuse e-posti teel, eemaldatakse meie süsteemist automaatselt 180 päeva pärast. Kui te soovite, et teie e-posti aadress ja e-kirja sisu eemaldatakse meie süsteemist enne nimetatud aega, saatke meile palun vastavasisuline e-kiri.

Säilitamisaeg

Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni saame täita privaatsuseeskirjades kirjeldatud eesmärgid, välja arvatud juhtudel, kui pikem säilitusaeg on seadusega nõutud või lubatud.

Tundlik teave

Palume teil meile MITTE saata ega avaldada delikaatseid isikuandmeid (nt teavet, mis on seotud rassilise või etnilise päritoluga, poliitiliste vaadetega, usutunnistuse või muude veendumustega, tervisega, kriminaalse taustaga või ametiühingukuuluvusega) ei meie veebilehe kaudu ega muul viisil.

Välised lingid

Käesolev veebileht võib sisaldada väliseid linke, mis suunavaid teid kolmandatest osapooltest teenusepakkujateni, kes oma viisade menetlemise teenuse eest tasu küsivad. Me ei vastuta meile mitte kuuluvate veebilehtede sisu, nende kasutamise ega privaatsuspraktikate eest. Kasutajad peaksid seega meeles pidama, et nad klõpsavad välistele linkidele omal vastutusel ja käesolev veebisait ja selle omanikud ei vastuta eelpoolmainitud väliste linkide külastamisest põhjustatud kahjude ega muude tagajärgede eest. Kuigi käesoleva veebilehe sooviks on viidata vaid kvaliteetsetele, ohututele ja asjakohastele välistele linkidele, soovitame kasutajatel olla nimetatud veebilehel mainitud välistele linkidele klõpsamisel ettevaatlik.

Muutused käesolevas privaatsuseeskirjas

Selleks, et kajastada olulisi muutusi meie kodulehel või meie poolt pakutavas teabes, võidakse meie privaatsuseeskirju aeg-ajalt ajakohastada. Käesolevat veebilehte külastades ja/või kasutades, kohaldatakse teie suhtes käesoleva lehe privaatsuseeskirju ning meie tingimusi. Meie tingimuste kohta käivad küsimused saab esitada meie õigusosakonnale e-posti teel aadressil: info@usatravelvisa.net

Lahtiütlus ja hoiatus

Püüame pakkuda teile võimalikult täpset ja täielikku teavet. Sellegipoolest ei saa me tagada võimalike vigade täielikku puudumist. Usatravelvisa.net ei võta endale mingit õiguslikku vastutust sellel veebilehel leiduva teabe täpsuse, täielikkuse või kasulikkuse eest. Veebilehe turvalisuse huvides ning tagamaks veebilehe sisu kättesaadavust kõigile kasutajatele, kasutab Usatravelvisa.net võrguliiklust jälgivat tarkvara, mis tuvastab volitamata katsed veebilehel esitatavat teavet üles laadida, muuta või muul viisil kahjustada. Volitamata katsed käesoleva teenuse teavet üles laadida või muuta on rangelt keelatud. Teavet võidakse kasutada volitatud õiguskaitseorganite uurimiste käigus. Välja arvatud eelpooltoodud juhtudel, ei üritata sellel veebilehel kasutajaid või nende kasutusharjumusi tuvastada.


 

Juriidiline märkus: Usatravelvisa.net on eraettevõtte veebileht, mis pole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega.
Copyright © 2019 All rights reserved